TEENUSED


Tootearendus
Vastavalt kliendi soovitud disainile parimate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine.
Koostöös disaineriga väljatöötatud lahenduste sobivuse testimine ja vajadusel nõustamine.
Kohapeal asuvas näidiste ruumis esik- ja müüginäidiste valmistamine.

Lõigete konstrueerimine, paigutamine ja printimine

Tehniliste jooniste või näidiste põhjal lõigete konstrueerimine, kasutades Lectra tarkvara. 
Lõigete suurendamine-vähendamine erinevatesse suurustesse, vastavalt kliendi/tellija mõõdutabelile.
Vajadusel mõõdutabeli väljatöötamine. 
Vastavalt tellimusele paigutusjooniste tegemine juurdelõikuseks tootmises.
Paigutusjooniste välja printimine plotteril.


T
oodetele tootmisjuhendite koostamine
Tootmiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja kasutatavate materjalide kuluarvestus.
Vajadusel ka tehniliste jooniste tegemine.


Õmblustarvikute ja abimaterjalide tarnimine
Näidiste valmistamiseks ja lõpptoodete tootmiseks vajaminevate abimaterjalide ja tarvikute (nt niidid, nööbid, lukud, liimiriided, voodrid, pesu-ja suurusmärgid, pakkematerjalid jne) tarnimine, vastavalt tellimusele.

Tootmise planeerimine
Tootmiseks sobiva õmblusvabriku leidmine ja vastavalt tellimuse keerukusele/mahule tootmisaja broneerimine.
Tehasega koostöös tootmise detailne planeerimine. 
Tellimuse põhjal tootmise hinna kalkuleerimine.

Lisateenused

Vastavalt tellija kujundusele ja soovile tikkimise, printimise ja toote tehnilise pesu teostuse organiseerimine, sobivate lahenduste leidmine.


Kvaliteedikontroll
Tootmise juhtimine ja kvaliteedi tagamine igas tootmisetapis, alates juurdelõikusest kuni valmistoodete transpordini.
Tagame kaupade kvaliteedi ja õigeaegse kohale toimetamise.


Transport
Kliendile sobiva transpordi organiseerimine.
Euroopa Liidu eeskirjadele vastavate Import/Eksport kaupade dokumentide koostamine.

EST